Általános Szerződési Feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI, KOZMETIKAI, KÉZ és LÁBÁPOLÁS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA
 
 
A Lavender Centrum (Med and Beauty Kft.), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint Ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél; a Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban: együttesen: Felek) között létrejött, fenti szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződésre (a továbbiakban Szerződés) a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával ismeri el, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 
A Szolgáltató adatai:
Med and Beauty Kft
Székhely:1024 Budapest, Verecke u. 40-42.
Adószám: 27920578-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-357146 (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék mind Cégbíróság)
 
 
  1. SZOLGÁLTATÁS, KEDVEZMÉNYEZETTEK
 
1.1. A Szolgáltatás
 
1.1.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett vállalja a www.lavendercenter.hu weboldalon mindenkor elérhető szolgáltatások nyújtását a weboldalon részletesen meghatározott tartalommal (a továbbiakban: Szolgáltatások), a Szerződésben Kedvezményezettként megjelölt személyek részére, azaz, aki azt a nyilvántartási rendszeren belül regisztráltan, azt igénybe veszi.
 
1.1.2. Szolgáltató tevékenységét alkalmazottai, külön szerződéssel igénybevett közreműködői, megbízottai segítségével látja el.
 
1.1.3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik.
 
1.1.4. Az Ügyfél a Szerződés hatályba lépésének napjától megrendeli a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat és kötelezettséget vállal arra, hogy azokat szerződés szerinti feltételek mellett igénybe veszi, szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti.
 
1.2. A Kedvezményezettek
 
1.2.1 A Szolgáltató a Szerződésben írt Szolgáltatást az Ügyfél által egyoldalúan meghatározott természetes személyek (a továbbiakban: Kedvezményezettek) részére nyújtja. Az Ügyfél a Szerződés elfogadásával egy időben, a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az orvosi szolgáltatásokhoz tartozó nyilatkozatok és egyéb felvilágosító anyagok.
 
1.2.2. A Kedvezményezetti kört az Ügyfél egyoldalúan módosíthatja a jelen ÁSZF-ben rögzített eljárási rend betartásával. Az Ügyfél jogosult és köteles a Kedvezményezetteket az igénybe vehető Szolgáltatások köréről és az igénybevétel feltételeiről tájékoztatni. A tájékoztatás elősegítéséhez a Szolgáltató külön tájékoztató anyagokat adhat át az Ügyfélnek, illetve közvetlenül is eljuttathat a Kedvezményezetteknek. Ezen tájékoztató anyagok nem részei a Szerződésnek, csupán a Szolgáltatások megismerését célozzák.
 
1.2.3. Kiskorú természetes személy részére a vegyszeres manikűrszolgáltatások közül a Szolgáltató egyiket sem végzi el. (pl.: géllakk, körömépítés). Egyéb szolgáltatásokat korlátozott számban vehet igénybe és írásos szülői engedély bemutatása szükséges.
 
1.3.      Termékek eladásra vonatkozó szabályok
 
1.3.1. Bármely termék csak bontatlan csomagolás esetén CSERÉLHETŐ a vásárlástól számított 14 naptári napon belül, NYUGTA ellenében, pénz-visszafizetési lehetőséget a Szolgáltató nem biztosít.
 
1.3.2. Hibás termék esetén cserére ill. reklamációra 3 nap áll rendelkezésre.
 
1.4. Regisztráció, időpontfoglalás, fizetés
 
1.4.1. Ügyfél lehet mindenki, aki a regisztrációjával egybekötve, illetve a fizetés során a MEGRENDELEM gomb előtti „Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket, tudomásul veszem, hogy a Megrendelés fizetési kötelezettséggel jár” felhívást elfogadottnak jelölte, a jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasta és elfogadta saját felelősségre. A jelen ÁSZF a Szolgáltatások igénybevételhez mindenkire érvényesek és kötelezőek. Az Ügyfél a regisztrációval, illetve a megrendeléssel elfogadja jelen felhasználási feltételeket, amely a Felek közötti írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja (adatbázisba menti a szerződés tényét, lényeges jellemzőit, kapcsolódó információit, adatait) és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
 
1.4.2. A weboldalra regisztrált felhasználók adatait a Szépségszalon bizalmasan kezeli és azt harmadik fél részére nem adja át. A Szolgáltatások regisztráció nélkül is megtekinthetőek, megvásárolhatóak.
 
  1. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 
2.1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
 
2.1.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szerződésben foglalt Szolgáltatások szakszerű és szerződés szerinti, megfelelő nyújtására. Szolgáltató jogosult a szolgáltatást megtagadni, amennyiben a Kedvezményezett egészségi, vagy általános állapota nem teszi lehetővé a szolgáltatás elvégzését. Szolgáltató jogosult tájékoztatni a Kedvezményezettet olyan szakorvos elérhetőségéről, aki vélhetően segítségére lehet egészségi állapotával kapcsolatban.
 
2.1.2. Szolgáltató a Szolgáltatásokat a szakképzett személyzet és közreműködők igénybevételével nyújtja a Szolgáltató 1027 Budapest, Királyfürdő u. 4. szám alatt.
 
2.1.3. A Lavender Centrum hétfőtől szombatig 10.00 órától 20.00 óráig tart nyitva, vasárnap és ünnepnapokon zárva tart. Bármely Szolgáltatás igénybevétele csak bejelentkezés alapján van lehetséges. A nyitvatartási időn kívül csak az online regisztráció működik, egyéb kapcsolattartás csak a fent jelzett nyitvatartási időben lehetséges.
 
2.1.4. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Kedvezményezetteket előzetes bejelentkezés alapján a fenti Intézményben fogadja és Szolgáltatásokat nyújt a részükre.
 
2.1.5. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásáért a weboldalon (Szerződésben) rögzített díjazásra jogosult.
 
2.2. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei
 
2.2.1. Az Ügyfél jogosult a megrendelt Szolgáltatást egyoldalúan, a Szolgáltató rendszerében, írásban módosítani. Az így megtett módosítások a Szolgáltató részére történő közléssel (kézbesítés, automata e-mail), a közlésnaptól válnak hatályossá.
 
2.2.2. Az Ügyfél/Kedvezményezett köteles a lefoglalt időpontban a Szolgáltatónál megjeleni, akadályoztatás esetén a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.
A lefoglalt időpont lemondására, módosítására, vagy a megrendelt Szolgáltatás(ok) módosítására legkésőbb 24 órával a Szolgáltatás megkezdése előtt van lehetőség.
 
2.2.3. Az Ügyfél köteles a weboldalon rögzített díjat a Szolgáltató részére megfizetni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a le nem mondott, vagy határidőn túl lemondott foglalás estén az elmaradt szolgáltatás ellenértéke 50%-nak megfizetésére köteles a Szolgáltató felé, kötbér címén.
 
2.3.4. Lemondás, vagy módosítási kérés esetén Szolgáltatás Díját a Szolgáltatónak nem áll módjában visszafizetni, azonban az Ügyfélnek lehetősége van mind a megrendelt Szolgáltatást, mind pedig annak időpontját díjmenetesen módosítani. Ilyen esetben a módosítási kérését az Ügyfél a Szolgáltató fenti elérhetőségén köteles e-mail útján, vagy személyesen jelezni, melynek során a Szolgáltató egy kódot bocsát az Ügyfél rendelkezésére. A kód segítségével a kívánt módosítás a Szolgáltatás megrendelésétől számított 2 hónapon belül elvégezhető, a kód érvényessége mindösszesen 2 hónap, a kód értéke a már kifizetett Szolgáltatás értékével megegyezik. Amennyiben a módosítás során igénybe venni kívánt Szolgáltatás díja magasabb, mint a kód értéke, az Ügyfél a különbözetet a módosítás elvégzésével egyidejűleg köteles megfizetni a Szolgáltató részére.
 
III. DÍJFIZETÉS
 
3.1. A Szolgáltatás díja
 
3.1.1. Az Ügyfél a weboldalon nyújtott Szolgáltatásokért díjfizetésre köteles. A fizetendő Díj a weboldalon található árlistában azonnal elérhető, még a szolgáltatás lefoglalása előtt.
Az árlistán szereplő orvosi szolgáltatási árak nettó árak, az egyéb szolgáltatások és termékek ára bruttó ár, a 27% Áfa összeget tartalmazza.
 
3.1.2. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan az árak módosítására, mely már lefoglalt Szolgáltatásokat nem érinti. Az árváltozás a weboldalon való közzététellel válik hatályossá.
3.2. A Díj megfizetése
 
3.2.1. A Díj megfizetése a Szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg történik. A Díj összegéről az Ügyfél minden alkalommal nyugtát kap, vagy külön kérésre számlát.
 
3.2.2. A Szolgáltató jogosult az Ügyfél részére kedvezmény adni, a kedvezmény mértékének meghatározása a Szolgáltató vezető tisztségviselőjének egyéni jogköre.
 
3.2.3. Online megrendelés esetén a Szolgáltatások ellenértékét a megrendeléssel egyidejűleg, bankkártyával lehet kiegyenlíteni. Ennek a fizetési módnak az előnye, hogy a pénzügyi tranzakció azonnal jóváírásra kerül. Az internetes fizetési mód könnyen és gyorsan teljesíthető, kényelmesen bárhonnan elvégezhető és biztonságosak. A felhasználó adatait sem a Szolgáltató, sem illetéktelen felhasználók nem láthatják, és nem férhetnek hozzá. A bankkártyás fizetés a SIX Payment Services rendszerén keresztül történik, az összes általánosan elfogadott nemzetközi hitelkártya és betéti kártya használható. A fizetéssel ill. visszafizetéssel kapcsolatban mindennemű felelősség a Szolgáltatót terheli.
 
IV. SZERZŐDÉSSZEGÉS
 
4.1. Amennyiben az Ügyfél bárminemű fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult az Ügyfél, vagy az Ügyfél által megjelölt Kedvezményezett részére a jövőben mindennemű Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, valamint a hátralékos összeg behajtása felől intézkedni. A felfüggesztés időtartamát a Szolgáltató egyoldalúan jogosult meghatározni.
 
 
V. HATÁLYBALÉPÉS, IDŐTARTAM
 
5.1. A jelen ÁSZF a közzététellel lép hatályba, és az Ügyfél által történő időpontfoglalással együtt a Szerződés részévé válik. A jelen ÁSZF határozatlan ideig hatályos. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, amely a közzététellel kép hatályba. A már megrendelt Szolgáltatások vonatkozásában a megrendeléskor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók.
 
 
VI. Garancia
 
6.1. Az orvosi szolgáltatások esetén az Ügyfél (Kedvezményezett) jogosult időpontot díjmentesen egyeztetni, amennyiben a kezelés eredményével kapcsolatos kérdése, vagy észrevétele van.
 
6.2. Kozmetikai kezelésekkel kapcsolatban az Ügyfél jogosul egyszeri 20 perces konzultációt igénybe venni, amennyiben a kezeléssel eredményével kapcsolatban kérdése, vagy észrevétele van.
 
6.3. Kéz és lábápolással kapcsolatos garancia:
Normál lakk esetében 1 órán belüli, nem a Kedvezményezettnek felróható okból eredő hiba javítására van lehetőség garancia keretén belül, tartós lakk (gél lakk) szolgáltatás esetén garanciális javítás 3 napig érvényesíthető.
Épített köröm szolgáltatás esetében 7 napig végezhető garanciális javítás.
Díszítő kövekre vonatkozóan, a kiesésre cseregaranciát nem vonatkozik.
 
6.4. A professzionális anyagok magas minősége miatt, az allergiás reakciók előfordulása ritka. Egyéni érzékenység miatt a reakció esetén Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 
6.5. Egyéb Szolgáltatások tekintetében a Szolgáltatót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti szavatosság terheli.
 
 
VII. Foglalás, időpontokra érkezés
 
7.1. A Szolgáltató az Ügyfél részéről 10 perc késést tud elfogadni, ezt követően a Szolgáltatást a fennmaradó időtartamra átalakíthatja, vagy lecsökkentheti, vagy nagyobb mértékű késés esetén törölheti. 2 alkalmat meghaladó késés esetén a Szolgáltató jogosult az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatást megtagadni.
 
7.2. Lefoglalt Szolgáltatás a helyszínen nem módosítható, mivel az időtartamok eltérőek, az egyes Szolgáltatásokat különböző személyek végezhetik, melyet az Ügyfél tudomásul vesz.
 
 
VIII. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM
 
8.1 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
 
8.2. Továbbiak részletesen olvashatóak a www.lavendercenter.hu weboldalon: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN
 
8.3.A Felek vállalják, hogy a Szerződéssel összefüggésben a másik Félről tudomásukra jutott adatokat, információkat a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy, hatóság részére nem adják ki, kivéve azt az esetet, amikor erre jogszabály kötelezi őket. Ezen fenti titoktartási kötelezettség a Feleket időbeli korlátozás nélkül terheli.
 
8.4. A Felek teljeskörű felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely ezen adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.
 
 
 
 
IX. ÉRTESÍTÉSEK, VITARENDEZÉS
 
9.1. Az egyik Fél által a másik Félhez a Szerződés alapján intézett valamennyi írásbeli küldemény (“Küldemény”) akkor tekinthető kézbesítettnek, ha azt személyesen a másik Fél részére átadásra, továbbá, ha postai úton, vagy e-mail útján a másik Fél Szerződésben rögzített címére megküldésre kerül, az alábbiak szerint.
 
9.2. Szolgáltatónak címzett Küldeményt az alábbi címre kell küldeni:
 
Med and Beauty Kft
Székhely:1024 Budapest, Verecke u. 40-42.
E-mail: csizmadia.edit@lavendercenter.hu
 
9.3. A Küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni:
  1. személyes kézbesítés esetén az átvételkor; ajánlott levél esetén legkésőbb a feladástól számított 5. napon;
  2. normál levél esetén legkésőbb a feladástól számított 7. napon, feltéve, hogy a címzett Fél az átvételt visszaigazolta;
  3. e-mail esetén azon a napon, melyen a címzett Fél az átvételt visszaigazolta.
 
9.4. A Felek a valamennyi nyilatkozatukat írásban kötelesek megtenni. A Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban érvényes.
 
9.5. A Szerződéssel illetve annak teljesítésével összefüggésben felmerülő vita esetén a Felek kötelesek megkísérelni a békés egyeztetést.
 
9.6. A melléklet(ek) a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi(k).
 
9.7. Amennyiben jelen ÁSZF, illetve a Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti az ÁSZF, illetve a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzéseinek. ÁSZF illetve a Szerződés végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült szabályozási hézagokra is.
 
9.8. A Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, mindenekelőtt a Szerződés megszegésével, fennállásával, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdések eldöntését a budapesti székhelyű Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá. Az eljárásra a Választott Bíróság saját eljárásrendje az irányadó. A választott bírósági eljárás nyelve magyar.
 
9.9. A Szerződésre mindenben a magyar jog és a magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény és annak végrehajtási rendeletei rendelkezései az irányadóak.
 
 
X. PANASZKEZELÉS
 
10.1. Esetleges panaszával forduljon hozzánk bizalommal írásban a jelen szerződési feltételek elején megjelölt postai címre küldött küldeményben vagy a Weboldalon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén. A beérkezett panaszokat 30 napon belül kivizsgáljuk, és az Ügyfelet írásban értesítjük annak eredményéről.
 
10.2. Tevékenységünkkel kapcsolatos panaszát megteheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségein is. Kielégítetlen fogyasztói igényével kapcsolatosan az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Békéltető Testületéhez is fordulhat.
 
 
Budapest, 2020. október 26.
Lavender Centrum /Medical&Beauty&Manicure/ Orvoskozmetologia
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.